Kolej Transsyberyjska

To najdłuższa linia kolejowa na świecie, zbudowana w latach 1891 – 1916 , przechodząca przez 8 stref czasowych. Niemały wkład w jej budowę wnieśli również Polacy, którzy wchodzili w skład personelu inżynieryjno – technicznego. Kolej transsyberyjska rozpoczyna swój bieg na Dworcu Jarosławskim w Moskwie, a kończy we Władywostoku, u brzegu Pacyfiku.

Podróż koleją transsyberyjską trwa 6 dni, podczas których rozwija się i kwitnie życie towarzyskie współtowarzyszy.  Z okien podziwiać można siedem wielkich rzek takich jak Wołga, Wiatka, Kama, Toboł, Irtysz, Ob czy Amur. Jednym z ciekawszych miejsc, przez które przebiega kolej transsyberyjska są okolice jeziora Bajkał, które samo w sobie stanowi bardzo często cel podróży wielu przyjezdnych.